Partneri

Partneri

Finanční partneri, s ktorými spolupracujeme:


Bankové spoločnosti: 


Československá obchodná banka, a.s.
Oberbank AG pobočka zahraničnej banky v Slovenskej republike
OTP Banka Slovensko, a.s.
Prima banka Slovensko, a.s.
Privatbanka, a.s.
Slovenská sporiteľňa, a.s.
Tatra banka, a.s.
Unicredit Bank Slovakia a.s.
Sberbank Slovensko, a.s.
VÚB, a.s.
mBank Stavebné sporiteľne:


ČSOB stavebná sporiteľňa, a.s.
Prvá stavebná sporiteľňa, a.s.
Wüstenrot stavebná sporiteľňa, a.s.
 


Nebankové spoločnosti:


Consumer Finance Holding, a.s.
WPB Capital, spořitelní družstvo
 


Leasingové spoločnosti:


Tatra-Leasing, s.r.o.
VB LEASING SK, spol. s r.o.


 


Investičné spoločnosti:


AXA investiční společnost a.s., organizačná zložka Slovensko
ČP INVEST investiční spoločnost, a.s., organizačná zložka
European Investment Centre, o.c.p., a.s.
IAD Investments, správ. spol., a.s.
Partner Bank AG
Patria Direct, a.s. pobočka Slovenská republika
Poisťovne:
AIG Europe Limited, pobočka poisťovne z iného členského štátu
Allianz – Slovenská poisťovňa, a.s.
Amslico poisťovňa – Alico, a.s.
AXA životní pojišťovna a.s., pobočka poisťovne z iného členského štátu
AXA pojišťovna a.s., pobočka poisťovne z iného členského štátu
AXA Assistance CZ, s.r.o., organizačná zložka BRATISLAVA
ČSOB Poisťovňa, a.s.
Európska cestovná poisťovňa (Europäische Reiseversicherung AG, poisťovňa z iného členského štátu)
Generali Poisťovňa, a.s.
Groupama Garancia poisťovňa a.s., pobočka poisťovne z iného členského štátu
KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group
KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group
UNIQA poisťovňa, a.s.
Union poisťovňa, a.s.
Wüstenrot poisťovňa, a.s.
Novis poisťovňa, a.s.
Aegon životná poisťovňa, a.s.
 


Dôchodkové spoločnosti:


Allianz – Slovenská dôchodková správcovská spoločnosť, a.s.
AXA d.s.s., a.s.
Doplnková dôchodková spoločnosť Tatra banky, a.s.
Conseq invest